ใบพัดไทยกับการแข่งขัน สพฐ.

เพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวของผู้ที่จะเข้าแข่งขันเครื่องบินพลังยางของ สพฐ. จึงขอนำเสนอข้อมูลที่ได้พบได้เห็นมาในเรื่องของใบพัดที่กรรมการแจกให้ใช้ในการแข่งขัน

ใบพัดเครื่องบินพลังยาง

การเลือกใบพัดของเครื่องบินที่จะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องบินพลังยางและเครื่องบินไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เล็กนั้นมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร

อุปกรณ์ของผู้เริ่มต้น

การจะทำหรือสร้างสิ่งของต่างๆนั้นก็ต้องมีเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานที่จะทำ สำหรับการสร้างเครื่องบินใช้ยางนั้น สิ่งที่จะต้องทำก็มีการวัด การตัด การขัดและการติด อุปกรณ์ที่จำเป็นชนิดขาดไม่ได้ก็จะมีไม่มากนัก

การติดตั้งฐานล้อ

การติดตั้งฐานล้อสำหรับเครื่องบินที่จะใช้การวิ่งขึ้นจากพื้นนั้น นอกจากการเอาลวดมางอเป็นฐานล้อตามรูปนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วๆไปแล้ว

การติดตั้งชุดรองลื่นใบพัด

เครื่องบินใช้ยางนั้นต้องใช้ใบพัดเป็นตัวถ่ายทอดกำลังจากยางที่หมุนไว้เพื่อเอามาฉุดหรือผลักเครื่องบินให้บินขึ้นสู่อากาศ

ประสบการณ์ในการเล่นเครื่องบินเล็ก

ประสบการณ์ในการเล่นเครื่องบินเล็ก :

ที่มาเขียนเรื่องประสบการณ์ของตนเองก็เนื่องจากได้รับคำแนะนำว่าน่าจะลองเขียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบว่าเครื่องบินใช้ยางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผมนั้นเป็นมาอย่างไร

การย่อขยายแบบแปลน

บางครั้งเมื่อเราเห็นแบบแปลนของเครื่องบินที่เราชอบในอินเตอร์เนตและทำการ down load แบบแปลนนั้นมาแต่ปรากฎว่าขนาดไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ

เครื่องบินที่กำลังสร้าง

ตอนนี้เครื่องบินที่กำลังทำอยู่มี 3 แบบซึ่งเป็นชนิด Peanut Scale ทั้งหมด ทั้ง 3 แบบมีทั้งความเหมือนกันตรงที่เป็นแบบที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก

การทำชิ้นส่วนแบบลามิเนต

เครื่องบินแบบต่างๆที่ได้แนะนำไปแล้วจะมีโครงลำตัว ปีก หางเป็นเส้นตรง แต่ในการทำเครื่องบินแบบจำลองจากเครื่องบินจริงนั้น ส่วนมากแล้วทั้งลำตัว