เครื่องบินแบบ Micro Rat กางปีก 8 นิ้ว

เครื่องบินแบบนี้ย่อมาจากเครื่องบินแบบ แฮงการ์แร็ต [Hangar Rat] กางปีก 19 นิ้วซึ่งเป็นเครื่องบินที่ออกแบบสำหรับผู้ที่เริ่มหัดทำเครื่องบินใช้ยาง ไมโครแร็ตนี้ย่อส่วนลงมาให้เหลือกางปีกแค่ 8 นิ้วเพื่อเอามาบินในห้องขนาดเล็กๆ

เครื่องบินแบบ EASY SPT-1

เครื่องบินแบบนี้ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกติกาใหม่ของ สพฐ. โดยสามารถสร้างและทดสอบปรับแต่งการบินได้ภายใน 3 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน แต่ต้องเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินแบบนี้เท่านั้นเพื่อเข้าแข่งขัน

เครื่องบินแบบ EASY-15

เครื่องรุ่นนี้ออกแบบให้เป็นเครื่องบินสำหรับผู้ที่เริ่มหัดทำเครื่องบินพลังยางโดยรวมความง่ายของเครื่องแบบ EASY-1 เข้ากับความต้องการที่จะทำเครื่องบินที่ใกล้เคียงกับชนิดที่ใช้แข่งขันตามกติกาของ สพฐ.

เครื่องบินแบบ อีซี่ไฟเตอร์ [Easy Fighter]

เครื่องบินแบบนี้เป็นเครื่องปีกล่างที่สร้างได้ง่าย เป็นแบบชนิด Build-up คือเป็นโครงนำมาประกอบกันเป็นลำตัว มีกางปีก 12 นิ้วใช้บินในร่มเพราะมีน้ำหนักเบาไม่สู้ลมหากจะใช้บินข้างนอกก็ต้องเลือกเวลาที่ไม่มีลมจริงๆเท่านั้น

เครื่องบินแบบ Easy AR-49

เครื่องบินแบบ Easy AR-49จากการที่มีความตั้งใจจะเผยแพร่การสร้างเครื่องบินพลังยางให้ออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีการร่างกติกาขึ้นมาเพื่อใช้ด้วยกัน

เครื่องบินชื่อ Skinny Cat R.O.G.

เครื่องบินชื่อ Skinny Cat R.O.G. [Rise Off Ground] หมายถึงมีล้อใช้ปล่อยวิ่งขึ้นจากพื้น ความแตกต่างจากแบบแรกคือมีโครงสร้างลำตัวเพิ่มขึ้น มีล้อ ปีกใช้เอ็นปีกแบบโค้ง แต่การสร้างนั้นก็ไม่ได้ยากกว่ากันมากนัก

เครื่องบินแบบ Easy Boy กางปีก 16 นิ้ว

เครื่องบินแบบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่จะเริ่มหัดทำเครื่องบินพลังยาง โดยใช้โครงสร้างแบบง่ายๆ ใช้ใบพัดสำเร็จรูปจึงทำให้สร้างและบินได้ในเวลาไม่นานเกินไป