เครื่องบินแบบนี้ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกติกาใหม่ของ สพฐ. โดยสามารถสร้างและทดสอบปรับแต่งการบินได้ภายใน 3 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน แต่ต้องเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินแบบนี้เท่านั้นเพื่อเข้าแข่งขัน
04.jpg

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ก็มี ไม้บัลซ่าขนาดหนา 1.5 และ 3.0 มม. ใบพัดขนาด 7” ลวดแกนใบพัดขนาด 0.032” ท่ออลูมิเนียมขนาด 1/16” ยางขนาด 3/32” กระดาษบุ กาว ฯลฯ
ขั้นตอนการสร้างก็ต้องมีแบบแปลน ก่อนสร้างก็ต้องใช้เทปใสปิดบริเวณที่จะมีการทากาวเพื่อป้องกันชิ้นส่วนติดกับแบบแปลน  การสร้างนั้นจะใช้วิธี ทำไป ตัดไม้ไป ติดกาวไป ไม่ใช่ต้องตัดชิ้นส่วนให้ครบแล้วถึงมาประกอบเพราะมันจะช้าและชิ้นส่วนไม่เท่ากับแบบ กาวที่ใช้อย่าใช้มากเกินไปถ้าเป็นกาวช้างก็ควรใช้ชนิดที่มีท่อเล็กๆติดอยู่จะได้ควบคุมปริมาณของกาวได้ง่าย การติดตอนแรกนั้นใช้วิธีติดพออยู่ จากนั้นถึงค่อยทากาวเพิ่มบริเวณที่เห็นว่ากาวน้อยไป
ตัดไม้หนา 1.5 มม.ให้กว้าง 3.0 มม. ยาว 16” ไว้ประมาณ 10 เส้นก็พอ การใช้ไม้ก็ดูอย่าให้เสียของ พยายามใช้ไม้ทุกชิ้นให้เป็นประโยชน์ ไม้พวกนี้ใช้ทำแพนหางและปีก
05.jpg

สำหรับเอ็นปีกใช้การทำแบบ Sliced rib คือทำแบบตัดจากไม้ พลาสติกหรืออลูมิเนียมให้โค้งตามแบบแล้วเอามาทาบกับไม้หนา 1.5 มม.เพื่อตัดเป็นเอ็นปีกซึ่งต้องใช้ 12 อัน (ดูวิธีทำเพิ่มเติมในเรื่องแบบแปลนเครื่อง EASY AR-49)
ในแบบจะเห็นไม้เสริมความแข็งแรงที่ติดใต้ปีกห่างจากชายหน้าประมาณ 1” ซึ่งจะติดเข้าไปด้านล่างเป็นไม้ขนาด 1.5 x 3.0 มม.ติดหลังจากกาวทาปีกส่วนหลักแห้งสนิทแล้ว
06.jpg

ลำตัวใช้ไม้หนา 3.0 มม.ที่แข็งหน่อย ตัดกว้าง 3/8” ยาว 15”
ส่วนที่ต้องระวังคือการทำชิ้นส่วนรองลื่นด้านหัว ใช้ไม้ 3.0 มม.ชิ้นเล็กๆติดด้านใต้ส่วนหัวจากนั้นตัดให้มีมุมลาดตามในแบบ ใช้กาวช้างติดท่ออลูมิเนียมที่ยาว ½” เข้าไปแล้วพันด้วยด้ายทับ ทากาวอีกทีเพื่อความแข็งแรง การพันด้ายก็กระจายออกไปอย่าพันเป็นกระจุกอยู่ที่เดียว ระวังอย่าให้กาวเข้าไปในท่อ เมื่อเสร็จแล้วก็ติดตั้งใบพัด อย่าลืมว่าต้องใส่แหวนรองด้วย
07.jpg

เมื่อทำปีก แพนหางและชิ้นส่วนอื่นเรียบร้อยแล้วก็มาบุกระดาษโดยใช้กาวแท่งทาจากนั้นวางกระดาษลงไป เมื่อกาวแห้งก็ตัดแต่งกระดาษเสียให้เรียบร้อย
จากนั้นก็ติดตั้งแพนหางเข้าที่ลำตัวส่วนท้าย ติดขอเกี่ยวยางใต้ลำตัว ทำไม้ติดใต้ปีกโดยตัดตามแบบเมื่อกาวแห้งก็เอามาติดที่ใต้ปีก ไม้ชิ้นนี้ทำให้สามารถเลื่อนปีกเพื่อปรับแต่งการบินได้ดังนั้นจึงไม่ต้องทากาวติดกับลำตัว
08.jpg

ติดตั้งใบพัดให้เรียบร้อย เอายางขนาด 3/32” ขนาดยาวประมาณ 70 ซม.มามัดปลายทำเป็นวงเข้าแล้วใส่เข้าไประหว่างลวดเกี่ยวยางที่หัวและหาง
ลองติดปีกเข้าไปที่บนลำตัวแล้วหาจุด CG จุดนี้ควรอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของปีกหรือค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย จากนั้นก็ทดลองร่อนดูโดยพุ่งไปด้านหน้าที่จุดบนพื้นหน้าตัวเราประมาณ 4 เมตร สังเกตุการร่อนแล้วเลื่อนปีกเพื่อปรับแต่ง ถ้าดูว่าหัวหนักก็เลื่อนปีกมาด้านหน้า จากนั้นก็หมุนยางประมาณ 100 รอบแล้วทดลองบินดู
09.jpg

สำหรับผู้ที่หาอุปกรณ์ต่างๆได้ลำบาก จะซื้อเป็นชุดประกอบที่มีชิ้นส่วนต่างๆให้ครบก็สั่งจากที่เว็บนี้ได้ ราคาชุดละ 130 บาทครับ

 

EASY SPT-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *