เครื่องบินแบบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่จะเริ่มหัดทำเครื่องบินพลังยาง โดยใช้โครงสร้างแบบง่ายๆ ใช้ใบพัดสำเร็จรูปจึงทำให้สร้างและบินได้ในเวลาไม่นานเกินไป
ก่อนอื่นดูชิ้นส่วนประกอบตามรูป
01.jpg
ผู้สร้างจะต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดประมาณ 12 x 18 นิ้ว คัตเตอร์ขนาดเล็ก กาวลาเท็กซ์ กาวแท่ง เข็มหมุด กระดาษทราย
ก่อนลงมือต้องอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อน จากนั้นก็เอาเทปใสปิดบนแบบแปลนในตำแหน่งที่จะมีการทากาวเพื่อกาวที่ล้นออกมาจะได้ไม่ไปติดกับแบบ
02.jpg
ในการทำเราจะใช้วิธีการตัดไปทำไป และเมื่อตัดไม้ชิ้นหนึ่งออกไปแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเดิมเอาไปตัดทำชิ้นส่วนอื่นๆได้ ไม่ใช่ว่าต้องเอาไม้ชิ้นใหม่มาตัดเมื่อจะทำชิ้นส่วนเพิ่ม

การทากาวอย่าใช้กาวเยอะเกิน การทากาวใช้ไม้จิ้มฟันแตะกาวแล้วจึงเอามาทาและทาตรงบริเวณที่จะเอาไม้มาติดกันไม่ใช่ทาด้านข้าง
03.jpg 04.jpg
การตัดไม้ก็ต้องใช้ความประณีต ตัดให้ไม้ชิดกันไม่ใช่ปล่อยให้มีช่องโหว่ตามที่แสดงในรูปประกอบ
05.jpg 06.jpg
ไม้ที่เอามาทำบางชิ้นอาจปล่อยให้ยาวกว่าในแบบไว้บ้าง เมื่อกาวแห้งแล้วจึงค่อยแต่งด้วยมีดและขัดด้วยกระดาษทรายให้เท่าตามแบบ
เมื่อปีกทั้งสองข้างแห้งสนิทแล้วติดกาวเข้าด้วยกันโดยต้องขัดแต่งมุมที่โคนปีกให้เอียงเพื่อปีกทั้งสองข้างจะได้เข้ากันสนิท ติดกันให้มีมุมยก 3 นิ้ว
เมื่อแพนหางแห้งดีแล้วจึงทำการบุกระดาษที่ด้านล่างของแพนหางระดับและบุด้านนอกของแพนหางดิ่งซึ่งมีด้านซ้ายและขวา การบุกระดาษนั้นให้ตัดกระดาษให้มีขนาดใหญ่กว่าชิ้นส่วนเล็กน้อย ใช้กาวแท่งทาบริเวณขอบโดยรอบแล้ววางกระดาษลงไป ค่อยๆดึงให้เรียบซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ตึงมากมาย มิฉนั้นโครงสร้างอาจบิดเบี้ยวได้
07.jpg
เมื่อกาวแห้งดีแล้วจึงค่อยตัดกระดาษตามขอบให้เรียบร้อย
08.jpg
จากนั้นจึงประกอบชิ้นส่วนแพนหางและปีกเข้ากับลำตัว
09.jpg
เครื่องบินแบบนี้สามารถใช้ใบพัดขนาด 5 ½ หรือ 6 นิ้วได้โดยอาจมีการถ่วงน้ำหนักด้านหัวหรือท้ายบ้างเล็กน้อยเพื่อให้จุด CG อยู่ประมาณ 1 ถึง 1 ½ นิ้ว จากชายหน้า
10.jpg
น้ำหนักตัวเปล่าจะอยู่ที่ 7 ถึง 8 กรัม ยางที่ใช้จะเป็นขนาด 3/32 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
การใส่ยางให้มัดปลายทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วเกี่ยวระหว่างห่วงที่ใบพัดกับที่เกี่ยวยางด้านหลัง ให้ปมยางอยู่ด้านท้าย ยางนี้จะหย่อนลงเล็กน้อย เวลาหมุนยางก็อาจจะต้องรั้งยางทางด้านหน้าให้ตึงไว้ก่อน เมื่อหมุนยางไปประมาณ 40-50 รอบก็ปล่อยยางที่ดึงไว้ได้  การบินทดสอบควรหมุนยางประมาณ 100 รอบก่อนก็พอเมื่อหมุนยางเสร็จก็ควรจับลูบยางไม่ให้มีปมไปขัดกับลำตัว แล้วไปหาสถานที่กว้างๆในการบินทดสอบ
การปล่อยเครื่องบินนั้นให้จับใบพัดไว้ก่อน ถือเครื่องบินให้ด้านเชิดขึ้นเล็กน้อย ปล่อยให้ใบพัดหมุนแล้วจึงผลักเครื่องบินออกไป อย่าใช้การขว้าง
เมื่อรู้ทิศทางและลักษณะการบินแล้วก็อาจเพิ่มรอบยางได้ถึง 400 รอบ เมื่อเลิกบินแล้วควรถอดยางออกเก็บไว้ในที่ซึ่งไม่ถูกความร้อนเพื่อจะได้ใช้ไปอีกนานๆ

DONWLOAD แบบแปลนด้านล่าง

plan-easyboy16