ก่อนทำ : เครื่องบินแบบนี้เป็นเครื่องปีกล่างที่สร้างได้ง่าย เป็นแบบชนิด Build-up คือเป็นโครงนำมาประกอบกันเป็นลำตัว มีกางปีก 12 นิ้วใช้บินในร่มเพราะมีน้ำหนักเบาไม่สู้ลมหากจะใช้บินข้างนอกก็ต้องเลือกเวลาที่ไม่มีลมจริงๆเท่านั้น

SAM_0179_resize.jpg


รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ : ไม้บัลซ่าหนา 1/32 นิ้วสำหรับทำใบพัด หนา 1/16 นิ้วสำหรับชิ้นส่วนอื่น กระดาษบุเครื่องบิน ลวดสปริงขนาด 1/32 นิ้ว ท่ออลูมิเนียม 1/16 นิ้ว กาว ฯลฯวิธีทำ :

1 ซอยไม้บัลซ่าขนาดหนา 1/16นิ้วให้เป็นสี่เหลี่ยม 1/16 x 1/16นิ้วและขนาด 1/16 x 1/18นิ้วเตรียมใว้

2 ทำใบพัดจากไม้หนา 1/32 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 – 6 นิ้ว ตามข้อมูลใน ‘เทคนิคการทำใบพัด’

3 ใช้เทียนไขทาที่แบบเพื่อป้องกันกาวที่ทาชิ้นส่วนติดกับแบบ

4 ทำแพนหางดิ่งและแพนหางระดับด้วยไม้ 1/16 x 1/16 นิ้ว

5 ทำเอ็นปีกด้วยวิธี sliced rib จากนั้นทำปีกโดยใช้ไม้ขนาด 1/16 x 1/8 นิ้วสำหรับชายหน้าและ
ชายหลัง

6 ทำโครงลำตัวตามแบบด้านข้าง 2 ชิ้นเหมือนๆกัน อย่าลืมติดชิ้นส่วนเสริมมุมบริเวณกลางลำตัว
เพื่อความแข็งแรงด้วย

7 ตรวจดูว่าโครงทั้งสองชิ้นมีขนาดเท่ากันแน่หากไม่ก็ทำการแก้ไขเช่นแต่งด้วยกระดาษทรายหรือเปลี่ยนไม้ให้
ยาวเท่าๆกัน เจาะรูสำหรับไม้คล้องยางใว้ด้วย

8 ติดลำตัวทั้งสองข้างเข้าด้วยกันโดยการติดไม้ด้านขวางและ ต้องระวังให้เป็นมุมฉากด้วย  

9 เมื่อกาวแห้งดีแล้วจึงบุกระดาษลำตัวโดยใช้กาวแท่ง

10 ทำสลักหัว [nose block] จากไม้หนา 1/16 นิ้วโดยซ้อนสลับลายไม้กันให้ได้ความหนาตามต้องการ
เจาะรูสำหรับใส่ท่ออลูมิเนียม ใช้กาวช้างติดท่อกับสลักหัว การเจาะรูให้เอียงไปทางซ้าย 2-3 องศา

11 บุแพนหางดิ่งและแพนหางระดับโดยบุเฉพาะด้านเดียว จากนั้นก็บุปีกโดยใช้กระดาษที่แบ่งเป็นสี่ชิ้น
ในการบุ

12 ทีนี้ก็เริ่มการประกอบขั้นสุดท้ายคือติดแพนหางและปีกเข้ากับลำตัว ใส่ยางที่ยาวประมาณ 10-12 นิ้ว

13 หาจุดศูนย์ถ่วงให้ได้ตามที่กำหนดในแบบซึ่งอาจต้องมีการเพิ่มน้ำหนักที่หัวหรือหางบ้าง

14 ทดลองบินด้วยกำลังยางรอบน้อยๆก่อนแล้วจึงเพิ่มจำนวนรอบให้มากขึ้นเมื่อปรับแต่งได้ดีแล้วต่อไป

SAM_0163_resize.JPG

Plan_module11