วิธีสร้าง : เครื่องบินชื่อ Skinny Cat R.O.G. [Rise Off Ground] หมายถึงมีล้อใช้ปล่อยวิ่งขึ้นจากพื้น ความแตกต่างจากแบบแรกคือมีโครงสร้างลำตัวเพิ่มขึ้น มีล้อ ปีกใช้เอ็นปีกแบบโค้ง แต่การสร้างนั้นก็ไม่ได้ยากกว่ากันมากนัก ดังนั้นจะบอกเฉพาะจุดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเท่านั้น

plan2_1_small.gif

plan2_2_small.gif

1 ลำตัวตามแบบใช้ไม้ขนาด 1/8 x 1/8 นิ้ว และมีโครงสร้างจากไม้ขนาด 1/16 x 1/8 นิ้ว เสริมความแข็งแรงซึ่งเพียงพอสำหรับยางที่เขาใช้แต่หากใช้ยางรัดของมาขับเคลื่อน โครงสร้างตามแบบเดิมอาจไม่พอ ขอให้เพิ่มขนาดให้กว้างกว่าเดิมตามแบบที่แสดงในรูปเล็ก

2 ตามแบบเขาให้ใช้ชุดล้อและใบพัดขนาด 6-7 นิ้วจากชุดสำเร็จที่มีขายในท้องตลาด ถ้าเราไม่มีก็ต้องทำตามรูปเล็กที่แสดงไว้เช่นกัน

3 การสร้างปีกนั้นทำเป็นชิ้นเดียวก่อนคือวางไม้ 1/16 x 1/8 โดยรอบแล้วใช้ไม้ 1/16 x1/16 นิ้ววางตรงตำแหน่งที่จะติดเอ็นปีก [ตรงกลางใช้ไม้ 1/16 x 1/8 นิ้ว]  

4 ตัดเอ็นปีกจากไม้หนา 1/16 นิ้ว จำนวน 5 ชิ้นเสร็จแล้วตัดแต่งตามรูป ติดกาวลงบนชิ้นส่วนปีกด้านล่าง

5 บุกระดาษปีกเฉพาะด้านบน เมื่อเสร็จแล้วหงายขึ้น เอามีดตัดตามรอยด้านล่างแล้วค่อยงอปลายปีก ทากาวที่รอยต่อจากนั้นตรึงส่วนกลางปีก ยกปลายปีกให้มีมุมยก 1 1/2 นิ้ว

6 บุกระดาษที่ลำตัว แพนหางดิ่งและแพนหางระดับเพียงด้านเดียว แต่แพนหางระดับบุที่ด้านล่าง

7 ยางที่ใช้เป็นขนาด 3/32 หรือ 1/8 นิ้ว

8 เมื่อติดยางเสร็จแล้วก็นำไปทดลองบินต่อไป

Plan_module3