เพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวของผู้ที่จะเข้าแข่งขันเครื่องบินพลังยางของ สพฐ. จึงขอนำเสนอข้อมูลที่ได้พบได้เห็นมาในเรื่องของใบพัดที่กรรมการแจกให้ใช้ในการแข่งขัน

ใบพัดนี้จะเป็นใบพัดสีเทาที่ผลิตในประเทศไทย โดยผู้ที่ริเริ่มผลิตขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้สนใจได้มีใบพัดที่ราคาถูกและหาได้ง่ายมาใช้กัน แต่ในการผลิตขึ้นมาในตอนแรก การทำรูใบพัดใหญ่ไปหน่อยเพราะใช้ตามที่เคยทำใบพัดเครื่องบินไฟฟ้า มาตอนหลังเมื่อทราบว่าลวดแกนใบพัดของเครื่องบินพลังยางนั้นเล็กกว่าแกนมอเตอร์ไฟฟ้า ทางผู้ผลิตก็ได้พยายามที่จะลดขนาดของรูให้เล็กลง แต่กลายเป็นว่าคราวนี้เล็กไปอีกคือรูด้านหน้านั้นขนาดพอดีแต่ด้านท้ายเล็ก

ดังนั้นผู้ที่เข้าแข่งขันก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะแก้ไขหากไปเจอใบพัดที่มีรูใหญ่หรือเล็ก ถ้ารูใหญ่ก็ต้องหาท่อที่มีขนาดพอดีสวมเข้าไปด้านในไม่เช่นนั้นใบพัดก็จะแกว่ง หรือหากไปเจอรุ่นที่มีรูเล็กก็จะสอดลวดแกนใบพัดไม่เข้า จำเป็นต้องมีสว่านขนาดเล็กเจาะรูให้พอดี

ในส่วนของตัวริเว็ตที่กรรมการแจกให้เพื่อเป็นส่วนรองลื่นนั้นจะมีขนาดรูใหญ่กว่าลวดแกนใบพัดมาก ผู้แข่งขันก็ต้องหาวิธีแก้ไขเช่นกันมิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถบังคับมุม downthrust ได้ตามที่ต้องการ

สำหรับใบพัดที่ทาง easyairplanes สั่งมานั้นก็เจอใบพัดทั้งสองรูปแบบ ซึ่งก็ได้จัดการแก้ไขให้ก่อนส่งออกไปคือถ้าเป็นชนิดที่รูใหญ่ก็จะต้องตัดท่ออลูมิเนียมทากาว CA ติดให้ ส่วนขนาดที่มีรูเล็กก็จะใช้สว่านเจาะรูให้ได้ขนาดไว้ให้
Resize of SAM_1762.JPG

ดาวน์โหลด (89.48 KB)
2013-7-15 09:24จากในรูปนี้ ใบพัดอันซ้ายสุดคือที่เจาะรูให้ใหม่แล้ว ส่วนอีกสามใบทางขวานั้นคือแบบเดิมๆ บางอันก็ไม่มีรู บางอันก็มีรูเล็กกว่าที่ควร