จากการที่มีการแข่งขันเครื่องบินและเครื่องร่อนของ สพฐ.ขึ้น ทำให้มีผู้สนใจในเครื่องบินเล็กใช้พลังยางเพิ่มขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่ไม่เข้าใจเรียกชื่อสับสนกัน ซึ่งไม่ใช่ความผิดของ สพฐ.เนื่องจากได้มีการแยกไว้ชัดเจนว่าเป็นการแข่งขันเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง ที่มีคนเรียกหรือเข้าใจผิดว่าเครื่องบินพลังยางเป็นเครื่องร่อนนั้นอาจจะเข้าใจว่าเครื่องบินพลังยางไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเลยเรียกเป็นเครื่องร่อน ก็อยากทำความเข้าใจว่าเครื่องร่อนนั้นจะมีลักษณะเช่นเครื่องบินทั่วๆไปแต่จะไม่มีหน่วยกำลังขับเคลื่อนใดๆทั้งสิ้น เครื่องร่อนจะต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากภายนอกในการที่จะพาให้เครื่องทำการร่อนต่อไปได้เช่นอาจใช้สายลากขึ้นไปที่ระยะสูงแล้วปล่อยให้ร่อนต่อหรือใช้แรงคนพุ่งขึ้นไป อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แรงยางในการยิงหรือดีดขึ้นไปแต่ยางนั้นไม่ได้อยู่ในตัวของเครื่องร่อนเอง สำหรับเครื่องบินพลังยางนั้นมีหน่วยกำลังอยู่ในตัวเองดังนั้นจึงไม่ใช่เครื่องร่อนครับ