เพื่อเป็นการให้ข้อมูลล่วงหน้าถึงเครื่องบินที่กำลังทำอยู่จึงได้เปิดหน้านี้ขึ้นมา

ตอนนี้เครื่องบินที่กำลังทำอยู่มี 3 แบบซึ่งเป็นชนิด Peanut Scale ทั้งหมด ทั้ง 3 แบบมีทั้งความเหมือนกันตรงที่เป็นแบบที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก ถึงสร้างไม่ครบสมบูรณ์ตามแบบก็ยังดูดี เช่นยังไม่ต้องทำแบบเครื่องยนต์ ท่อไอเสียหรือรายละเอียดอื่นๆติดก็ได้ หากยังไม่มีความชำนาญพอและมีความแตกต่างกันตรงตำแหน่งที่ติดตั้งปีกคือแบบฮันติ้งตัน เอช ๑๒ [Huntington H-12] ติดปีกช่วงกลาง ในขณะที่เครื่องแบบคอมเปอร์ สวิฟท์ [Comper Swift] ติดปีกช่วงบน และแบบสุดท้ายคือเดวิส ดีเอ 2 เอ [ Davis DA-2a] ติดปีกด้านล่างของลำตัว
ทั้ง 3 แบบมีพื้นที่ปีกมากพอควร ช่วงหัวไม่สั้นมาก มีระยะทางสำหรับใส่ยางขับเคลื่อนที่ยาว ดูลักษณะแล้วน่าจะบินได้ดีทั้ง 3 แบบHuntington H-12  

DCP_2573.jpg

DCP_2580.jpg

Comper Swift

DCP_2581.jpg


etc 012_resize.jpg
etc 014_resize.jpg
สองลำนี้เหลือแค่ฐานล้อกับส่วนหัวและบุกระดาษ แต่คงจะบอกไม่ได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่
Davis DA-2A

etc 004_resize.jpg
ตอนนี้เสร็จเกือบครบแล้ว คงอีกนานพอควรกว่าจะเสร็จสมบูรณ์