อาจจะมีบางครั้งที่เราต้องการใช้ไม้บัลซ่าขนาดบางๆเพราะต้องการลดน้ำหนักเครื่องบินหรือเพื่อให้ตรงตามที่กำหนดในแบบแต่หาไม้บางๆแบบนั้นไม่ได้ ทางแก้ไขก็คือหาไม้ชนิดที่หนากว่ามาขัดเอา แต่การจะขัดนั้นก็ต้องรู้วิธี มิฉะนั้นไม้ที่ขัดก็อาจเสียหายหรือมีความหนาไม่เท่ากัน
ก่อนอื่นก็ต้องมีไม้ที่ขนาดไม่หนาเกินไปนักจากความหนาที่ต้องการจะได้ไม่เสียเวลามาก แต่ถ้าจำเป็นจะเอาไม้หนา 1/8” มาขัดให้เหลือ 1/64” ก็ย่อมได้แต่คงจะเสียเวลามากกว่าเอาไม้หนา 1/32” มาขัดอย่างแน่นอน ส่วนการขัดก็จะใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 180-320 ตัดเอากระดาษทรายนี้ทาติดกับแท่งไม้ขนาดกว้าง 2-3 นิ้ว ยาว 10-12 นิ้ว ด้านหนึ่งติดเบอร์ที่หยาบ อีกด้านเป็นเบอร์ละเอียด  สำหรับแผ่นรองขัดก็แนะนำให้ใช้แผ่นกระจกเพราะจะเรียบดี ก่อนขัดก็ต้องดูว่าต้องการไม้หนาเท่าไหร่ เราก็ต้องหาเทปหรือกระดาษที่มีความหนาตามต้องการ ส่วนความกว้างสักครึ่งนิ้วก็พอมาติดไว้บนส่วนปลายหัวท้ายของกระดาษทรายที่ได้ติดกับแท่งไม้ไว้แล้ว เทปหรือกระดาษที่ติดนี้จะเป็นตัวกันไม่ให้กระดาษทรายขัดลงไปกินเนื้อไม้
เพื่อกันไม้ที่จะเอามาขัดเลื่อนไปมาระหว่างขัดแนะนำให้ทากาวยางบางๆลงบนกระจกแล้วทิ้งให้แห้ง กาวนี้จะช่วยยึดไม้ที่จะขัดไว้ เวลาขัดตอนเริ่มต้นอาจใช้การขัดเป็นวงหรือขัดขวางลายไม้ซึ่งจะขัดได้เร็ว อย่าใช้แรงกดมากนัก เมื่อไม้ที่ขัดมีความหนาใกล้เคียงที่ต้องการก็เปลี่ยนมาขัดตามลายไม้แล้วก็กลับไม้ที่ขัดบ้างโดยขัดทั้งสองข้าง
ลืมบอกไปว่าไม้ที่จะเอามาขัดนั้นก็ขอให้เป็นแผ่นที่มีขนาดเท่าที่ต้องการใช้ ไม่ต้องเอาไม้กว้าง 4” ยาว 36” มาขัดนะครับ