การเล่นหรือชมการเล่นต่างๆเช่นภาพยนต์ ดนตรีนั้นก็ย่อมต้องมีมารยาทของกลุ่มคนที่อยู่ในที่นั้นๆ การเล่นเครื่องบินเล็กก็เช่นกัน หากเราเป็นผู้เล่น ก่อนจะเข้าไปใช้สถานที่ก็ควรติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของให้ถูกต้อง เอาเครื่องบินที่เราจะนำไปเล่นติดไปให้ดูด้วยเพราะหลายคนไม่เคยเห็นจึงอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ เสียงดังอันอาจเป็นอันตรายกับสิ่งของหรือสถานที่ได้และหลังจากที่เข้าไปใช้สถานที่แล้วก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนกลับด้วย
สำหรับผู้ชมก็ไม่ควรเข้าไปใกล้นักเพราะอาจพลาดพลั้งไปถูกเครื่องบินเขาเสียหายได้ การซักถามต่างๆเพื่อต้องการทราบรายละเอียดต่างๆก็ทำได้ตลอด แต่ขอให้ยกเว้นในขณะที่เขากำลังหมุนยางเนื่องจากเขากำลังนับรอบการหมุนอยู่ ในการที่จะไปช่วยเก็บเครื่องบินกลับมาให้เจ้าของด้วยความหวังดีก็ต้องทราบก่อนว่าเครื่องบินนี้บอบบางการจับต้องควรกระทำอย่างนุ่มนวล การจับแล้วถือวิ่งมาก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ การจับก็ต้องจับบริเวณที่มีความแข็งแรงเช่นบริเวณลำตัว ห้ามจับปีกหรือหางหิ้วขึ้นมาโดยเด็ดขาด