น้ำหนักของเครื่องบินจะเป็นตัวชี้วัดถึงกำลังยางที่จะเอามาใช้ ไม่ใช่ดูจากขนาดแต่อย่างเดียว เหตุนี้จึงต้องมีการผลิตยางหลายๆขนาดขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักซึ่งเครื่องบินที่ใช้บินภายนอกน้ำหนักประมาณ 12-15 กรัมและต้องสู้กับลมบ้างก็จะใช้ยางขนาดใหญ่เช่น 1/8 นิ้วเป็นกำลัง แต่ยางที่ใช้กับเครื่องบินในร่มที่เบามากๆนั้นจะใช้ขนาด 1/16 นิ้วหรือเล็กกว่า เพราะไม่ต้องสู้กับลม เครื่องบินชนิดนี้ผู้สร้างจะพยายามหายางขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เครื่องบินมีน้ำหนักน้อยสุดจะได้้บินอยู่นานๆ(น้ำหนักจะอยู่ประมาณ 1.5-3 กรัม)แต่เครื่องบินที่บินภายนอกนั้นจะเอายางแบบเส้นเล็กๆมาใช้คงไม่เหมาะ
แต่เราจะเลือกขนาดของยางได้อย่างไรให้เหมาะสมกับน้ำหนักเครื่องบินในเมื่อเราไม่มีที่ชั่งน้ำหนักใช้
ผมลองคิดดูว่าถ้าเราใช้น้ำหนักของสิ่งของที่เราทราบน้ำหนักมาเปรียบเทียบโดยทำตาชั่งแบบง่ายๆ ใช้น้ำหนักถ่วงด้านหนึ่งแล้วเอาเครื่องบินที่เราสร้างวางอีกด้านหนึ่งก็น่าจะได้ ส่วนน้ำหนักทีพอจะหามาเทียบได้ง่ายๆก็คือเหรียญบาทถึงเหรียญสิบบาทนั่นไง เหรียญบาทจะหนักประมาณ 3 กรัม ถ้าเป็นเหรียญสองบาทที่เป็นสีทองจะหนักราวๆ 4 กรัม เหรียญห้าบาทก็หนัก 6 กรัม ส่วนเหรียญสิบบาทจะหนักประมาณ 8.5 กรัม
ทีนี้เมื่อทราบน้ำหนักแล้วเราก็จะเลือกขนาดของยางที่เหมาะสมได้ถูกต้อง และต่อจากนี้คงจะไม่มีใครสั่งยางที่ใช้กับเครื่องบินในร่มขนาด 0.024 หรือ 0.032 นิ้วมาอีก แม้ว่าจะเอาเครื่องบินที่หนัก 12-15 กรัมมาบินในร่มก็ตามเพราะมันแรงไม่พอครับ