จากการที่จัดการแข่งขันเครื่องบินประเภท A-6 กับทางมาเลเซียซึ่งผลการแข่งขันนั้นเรียกได้ว่าทางเราแพ้ทางมาเลเซียแบบขาดลอย ผมจึงได้ขอคำแนะนำจากทางมาเลย์ว่าจะทำอย่างไรถึงจะหมุนยางได้จำนวนรอบมากอย่างเขา ซึ่งก็ได้คำแนะนำมาพอสมควรตามนี้ครับ
1. การเตรียมยาง ต้องล้างยางในน้ำเย็นให้สะอาดก่อนเพราะยางนั้นจะถูกทาไว้ด้วยผงแป้งฝุ่น หากไม่ล้างออกเจ้าผงเหล่านี้มันจะไปบาดเนื้อยางทำให้ขาดได้ง่าย นอกจากนั้นต้องใช้น้ำยาหล่อลื่นทายางทิ้งไว้ข้ามคืนเลยเพื่อให้เนื้อยางนิ่มไม่ขาดง่าย
2. การหมุนยาง ต้องยืดยางออกไปให้ยาวกว่าความยาวของมัน 4-5 เท่าแล้วค่อยๆหมุนยางไปราวๆครึ่งหนึ่งของรอบที่ต้องการจากนั้นถึงหดระยะเข้ามาทีละน้อย พักบ้างเพื่อปรับนวดปมยางไม่ให้ไปขัดกันมากจะได้ไม่มีจุดที่เปราะกว่าที่อื่นอันจะทำให้ขาดได้ การหมุนยางนั้นก็อย่าหมุนเร็วเกินไป
3. ต้องเลือกใช้ยางขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเครื่องบิน ซึ่งต้องมีที่ซอยยางเพื่อจะได้ซอยยางออกมาหลายๆขนาดให้เลือกใช้ ที่ซอยยางนี้ไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับประมาณเกือบๆ 200 USD แล้วตอนนี้ก็ไม่มีขายแล้ว
4. เมื่อได้ใช้ยางนั้นบินไปแล้วให้พักประมาณ 10-15 นาทีก่อนที่จะหมุนยางใหม่เพื่อให้ยางได้พัก หากต้องการบินต่อเนื่องก็ต้องเตรียมยางไปหลายๆชุด