บางครั้งเมื่อเราเห็นแบบแปลนของเครื่องบินที่เราชอบในอินเตอร์เนตและทำการ down load แบบแปลนนั้นมาแต่ปรากฎว่าขนาดไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ ปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายมากเนื่องจากการขยายหรือย่อแบบด้วยเครื่องถ่ายเอกสารในปัจจุบันกระทำได้รวดเร็ว ขอแต่ให้คำนวณตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการให้ถูกเท่านั้นเอง

วิธีหาเปอร์เซ็นต์ เอาขนาดที่ต้องการ หารด้วย ขนาดที่วัดได้ในแบบ ได้ผลลัพธ์เท่าใด คูณด้วย 100 ตัวเลขที่ได้คือเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ย่อหรือขยาย


ตัวอย่างที่ 1
แบบแปลนเครื่อง Denny Dart ที่ได้จากการ down load วัดความยาวลำตัวได้ 7.5 นิ้ว แต่ในแบบบอกไว้ว่าลำตัวยาว 12 นิ้ว ตามวิธีทำข้างบนก็เอา 12 หารด้วย 7.5 ได้ผลลัพธ์คือ 1.6 จากนั้น คูณด้วย 100 ก็จะเป็น 160 เปอร์เซ็นต์ พอขยายแบบตามนี้เราก็จะได้แบบที่มีขนาดตามต้องการ

ตัวอย่างที่ 2
แบบเครื่องบินมีกางปีก 15 ¾ นิ้ว เราต้องการย่อแบบให้เป็นแบบ Peanut กางปีก 13 นิ้ว ให้เอา 13 หารด้วย 15.75 ก็จะได้ผลลัพธ์ 0.825 จากนั้นคูณด้วย 100 ก็จะได้เท่ากับ 82 เปอร์เซ็นต์