การบุกระดาษ :
เครื่องบินใช้ยางนั้นปกติจะมีโครงสร้างทำจากไม้บัลซ่าและบุด้วยกระดาษ ซึ่งกระดาษที่ใช้หากเป็นแบบที่ใช้บุเครื่องบินจะมี ‘ทาง หรือ ลาย'[Grain] ของมันแบบเดียวกับลายไม้ การบุจะให้ grain ไปตามทางยาวของโครงสร้าง การจะดูว่า grain ของกระดาษไปทางใด ก็ใช้วิธีฉีกกระดาษดู หากฉีกตาม grain กระดาษก็จะขาดเป็นเส้นยาว แต่หากขวาง grain แล้วกระดาษจะขาดแบบเว้าๆแหว่งๆ  

source36.gif

การบุกระดาษของเครื่องบินแบบบินกลางแจ้ง [Outdoor] นั้นเมื่อบุกระดาษเสร็จแล้วก็จะใช้ที่ฉีดน้ำพ่นน้ำลงไปบนกระดาษ เมื่อกระดาษแห้งก็จะทำให้กระดาษตึงดูสวยงาม แต่สำหรับเครื่องบินที่บินในร่มซึ่งมีโครงสร้างเบาและบอบบางกว่า หากใช้วิธีนี้แรงดึงจากกระดาษก็จะทำให้โครงสร้างบิดไป นอกจากนั้นถึงจะไม่ใช้น้ำพ่นเพื่อให้กระดาษตึงแต่ในวันที่อากาศร้อน กระดาษก็อาจหดตัวดึงเอาโครงสร้างบิดได้เหมือนกัน
มีวิธีบุกระดาษแบบ ‘ขยำ’ [Crumpled tissue] ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่กล่าวไปแล้วโดยก่อนที่จะบุกระดาษ ให้เอากระดาษนั้นมา ขยำให้เป็นก้อนกลมๆ จากนั้นคลี่ออก แล้วขยำอีกสองหรือสามครั้ง กระดาษที่ได้จะมีลักษณะผิวย่นๆคล้ายหนังช้างหรือหนังแรด ซึ่งทำให้มีพื้นที่ในการหดตัวโดยจะไม่มาดึงโครงสร้างของเครื่องบินแต่อย่างใด

source37.gif

สำหรับเครื่องบินประเภท Scale ที่ต้องการความเรียบของกระดาษบุ เราก็มีวิธีทำอีกอย่างหนึ่งคือให้กระดาษหดตัวเสียก่อนแล้วค่อยเอามาบุ [Pre-shrunk]โดยต้องทำโครงไม้ให้มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่ต้องการจะใช้เล็กน้อย ติดกระดาษเข้าไป แล้วใช้ที่พ่นน้ำฉีดน้ำที่กระดาษ รอให้แห้ง กระดาษนั้นก็จะหดตัวเรียบตึงตามความต้องการ จากนั้นก็ตัดเอากระดาษไปบุได้ ทั้งนี้กระดาษที่หดตัวไปแล้วหากโดนความชื้นก็จะไม่หดตัวอีก หรือจะใช้อีกวิธีคือตัดกระดาษใหญ่กว่าขนาดที่จะบุแต่ละชิ้น เอาน้ำพรมหรือฉีดพอชื้นๆแล้วใช้เตารีดรีดให้เรียบก็ได้เหมือนกัน
ในเรื่องของการบุกระดาษกับโครงเครื่องบินนั้นแต่เดิมเราจะใช้โด๊ป [Dope] ซึ่งเป็นของเหลวทาลงไปที่โครงสร้างหรือบริเวณที่จะบุกระดาษ เมื่อโด๊ปแห้งก็นำกระดาษมาวางทับแล้วทาทินเนอร์บนกระดาษ ทินเนอร์จะไปละลายโด๊ปที่ทาใว้ให้ติดกับกระดาษอีกทีหนึ่ง นอกจากนั้นยังเอาโด๊ปที่ผสมให้จางลงทาทับบนกระดาษทั้งหมดเพื่อทำให้กระดาษตึง ป้องกันความชื้น และโด๊ปบางชนิดยังป้องกันน้ำมันไม่ให้ซึมเข้าสู่โครงสร้างได้ด้วย

source38.gif

แต่เครื่องบิน INDOOR บินอยู่ภายในอาคารจึงไม่ต้องใช้ บางคนอาจใช้กาวลาเท็กซ์ผสมน้ำให้จางลงในการติดกระดาษ แต่กาวเช่นนี้ทำให้กระดาษเปื่อยยุ่ยขาดได้ง่ายและความชื้นก็จะทำให้โครงสร้างลดความแข็งแรง นอกจากนั้นแล้วพอกระดาษแห้งก็จะมีแรงดึงให้โครงสร้างบิดได้ ปัจจุบันเราจึงหันมาใช้กาวแท่งในการติดกระดาษกับโครงสร้างแทน