เอ็นปีก [Rib] ที่เป็นแบบที่มีความโค้งด้านบนนั้นก็มีวิธีทำอยู่สองวิธี ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ก็ต้องเริ่มโดยที่เราต้องทำแบบ [Template] เพื่อไว้สำหรับการตัดให้เอ็นปีกแต่ละชิ้นมีขนาดเท่าๆกันขึ้นมาก่อน โดยทำแบบจากไม้หรือแผ่นอลูมิเนียมบางๆ ตามรูปความโค้งของแบบ

วิธีแรกนั้นเมื่อได้แบบที่จะใช้ตัดมาแล้วก็นำไปทาบบนไม้บัลซ่าเพื่อตัดด้านบน หากเอ็นปีกเป็นชนิดโค้งและมีความหนาเท่ากันตลอด [Sliced rib] เมื่อตัดส่วนโค้งด้านบนแล้วก็เลื่อน template ลงมาเท่ากับความหนาที่ต้องการแล้วตัดอีกที เราก็จะได้เอ็นปีกตามที่ต้องการ ส่วนการที่จะตัดให้เอ็นปีกมีความหนาเท่าๆกันก็ใช้ไม้ที่มีความหนาเท่ากับเอ็นปีกที่ต้องการมาติดด้านบนเพื่อเป็นตัวกำหนดขนาดความหนา

SAM_1619_resize_resize.JPG SAM_1617_resize_resize.JPG

วิธีที่สองก็ต้องทำแบบตัดขึ้นมาสองชิ้นให้มีขนาดเท่าๆกัน เอาชิ้นหนึ่งติดด้านใต้ของชิ้นบนให้เหลื่อมลงมาเท่ากับความหนาของเอ็นปีกที่ต้องการจากนั้นก็เอาไปใช้ตัดเหมือนวิธีแรกแต่จะผิดกันนิดนึงคือวิธีที่สองนี้เราใช้วิธีตัดแล้วเลื่อนขึ้น

SAM_1624_resize_resize.JPG SAM_1627_resize_resize.JPG

การตัดเอ็นปีกนี้ก็เช่นเดียวกับการตัดไม้บัลซ่าเพื่อทำชิ้นส่วนอื่นๆคือไม่ใช้การตัดให้ขาดในครั้งเดียวแต่จะใช้การกรีดเบาๆหลายๆครั้งจนขาด หากตัดแบบเร็วและแรง ความร้อนที่เกิดขึ้นในตอนตัดจะทำให้ชิ้นส่วนบิดหรืออาจตัดพลาดได้ง่ายทำให้ต้องเสียเวลามาทำใหม่