การทำชิ้นส่วนแบบลามิเนต:  
เครื่องบินแบบต่างๆที่ได้แนะนำไปแล้วจะมีโครงลำตัว ปีก หางเป็นเส้นตรง แต่ในการทำเครื่องบินแบบจำลองจากเครื่องบินจริงนั้น ส่วนมากแล้วทั้งลำตัว ปีกและหางจะเป็นส่วนโค้ง มีไม่กี่แบบที่จะมีรูปร่างเป็นเส้นตรง วิธีที่จะทำให้ชิ้นส่วนเป็นเช่นนั้นก็ใช้การตัดไม้ให้เป็นรูปโค้งตามแบบ   

source19.gif

วิธีนี้ทำได้เร็วแต่ชิ้นส่วนมีน้ำหนักมากและหากไปอยู่ด้านท้ายเครื่องก็จำเป็นจะต้องเพิ่มน้ำหนักถ่วงที่ส่วนหัว ทำให้เครื่องบินหนักขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้นหากต้องการให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาจะขอแนะนำวิธีใช้ไม้บางๆมาอัดซ้อนกัน [Laminate] ขึ้นรูปตามแบบที่ต้องการ

source20.gif

วิธีนี้ต้องเอาไม้มาทำแบบโดยให้มีขนาดเล็กกว่าขนาดด้านนอกของชิ้นส่วนที่ต้องการเล็กน้อย เอาเทียนไขทาที่ขอบเพื่อกันชิ้นส่วนที่เราจะทำติดกับแบบ หากชิ้นส่วนที่ต้องการมีขนาด 1/16 x 1/16 นิ้วก็ใช้ไม้หนา 1/32 นิ้ว กว้าง 1/16 นิ้ว 2 ชิ้น แช่น้ำประมาณ 10-15 นาที เอาขึ้นจากน้ำแล้วทากาวลาเท็กซ์บางๆที่ตรงกลาง จากนั้นเอามาทาบกับไม้แบบ กดให้แนบกับแบบ แล้วยึดไว้ด้วยเทปกาว ข้อสำคัญคือในตอนกดต้องให้ไม้ที่เอามาทำชิ้นส่วนแนบกับแบบตลอดเวลา ไม่อย่างนั้นชิ้นส่วนจะเกิดรอยหักได้ เมื่อทิ้งใว้จนแห้งสนิทแล้วแกะออกมา เราก็จะได้ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างตามต้องการและเบากว่าชิ้นส่วนที่ทำตามวิธีแรกมาก เปรียบเทียบกันได้ชัดเจน

source21.gif