การติดตั้งฐานล้อสำหรับเครื่องบินที่จะใช้การวิ่งขึ้นจากพื้นนั้น นอกจากการเอาลวดมางอเป็นฐานล้อตามรูปนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วๆไปแล้ว
SAM_1479_resize.JPG
ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ลวดคือใช้ไม้ไผ่ขนาดเล็กมาทำเป็นฐานล้อโดยติดเข้ากับลำตัวทั้งสองข้าง จากนั้นก็มีไม้ไผ่อีกเส้นหนึ่งยึดด้านล่าง ไม้เส้นนี้จะขนานกับพื้นยึดกับสองเส้นแรก จากนั้นเมื่อทำล้อเสร็จก็เอามาติดกับไม้เส้นล่างโดยใช้เข็มหมุด เท่านี้ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาลวดสปริงมาใช้ ดูจากในรูปคงจะเข้าใจ
SAM_1492_resize.JPG
จากในรูปเป็นชุดฐานล้อของเครื่องบินประเภทสเกล เครื่องที่จะเอาไปแข่งของ สพฐ นั้นไม่ต้องมีชิ้นส่วนที่เป็นไม้ตรงกลาง