เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางในร่ม ผมจึงได้เรียบเรียงความเป็นมาและกฏกติกาสากลที่ใช้ในการแข่งขันเครื่องบินประเภทต่างๆไว้ โดยขั้นแรกจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับตัวเครื่องบินอย่างเดียวก่อน ต่อไปจะได้เขียนเกี่ยวกับการจัดแข่งขันเช่น สถานที่ที่ใช้แข่งขันและวิธีการจับเวลา ฯลฯ ต่อไป

หน่วยงานที่กำกับดูแลการจัดทำกติการวมถึงบันทึกและรับรองสถิติการบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจริงหรือเครื่องบินเล็กคือ FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE ชื่อที่เรียกกันสั้นๆคือ FAI มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กติกาเหล่านี้จะมีการแก้ไขอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นเราก็จะต้องศึกษากติกาที่เป็นปัจจุบัน สำหรับกติกาที่นำมาให้อ่านกันนี้เป็นของปี 2015

เครื่องบินประเภท F-1D
คำจำกัดความ – เครื่องบินเล็กที่ทำการบินได้เฉพาะในพื้นที่ปิด ขับเคลื่อนด้วยกำลังจากยางที่ยืดได้และได้แรงยกจากแรงอากาศพลศาสตร์ที่กระทำต่อพื้นที่ซึ่งตรึงแน่นในขณะทำการบิน
ลักษณะของเครื่องบิน – เป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียว กางปีกสูงสุดไม่เกิน 550 มม. ความกว้างของปีกและแพนหางสูงสุดไม่เกิน 200 มม. แพนหางต้องยาวไม่เกิน 450 มม. น้ำหนักตัวต้องไม่ต่ำกว่า 1.4 กรัม น้ำหนักยางที่มีการหล่อลื่นแล้วไม่เกิน 0.4 กรัม
F1D.jpg

เครื่องบินประเภท F-1L EZB (อีซี่บี)
คำจำกัดความ – เครื่องบินเล็กที่ทำการบินได้เฉพาะในพื้นที่ปิด ขับเคลื่อนด้วยกำลังจากยางที่ยืดได้ชุดเดียวและได้แรงยกจากแรงอากาศพลศาสตร์ที่กระทำต่อพื้นที่ซึ่งตรึงแน่นในขณะทำการบิน
ลักษณะของเครื่องบิน – เป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียว กางปีกสูงสุดไม่เกิน 457.2 มม. ความกว้างของปีกสูงสุดไม่เกิน 76.2มม. แพนหางต้องมีพื้นที่สูงสุดไม่เกิน 50 % ของพื้นที่ปีก น้ำหนักตัวต้องไม่ต่ำกว่า 1.2 กรัม
โครงสร้าง – ต้องทำจากไม้บัลซ่าเท่านั้น ยกเว้นลวดแกนใบพัด ลวดเกี่ยวหาง ชุดรองลื่น ตัวยึดปีกและหาง ห้ามเสริมส่วนยึดภายนอกยกเว้นเสาค้ำปีกที่ทำจากไม้บัลซ่า ลำตัวต้องเป็นไม้ตันเช่นเดียวกับส่วนท่อนหาง ใบพัดทั้งชิ้นต้องทำจากไม้บัลซ่ายกเว้นส่วนที่ใช้ทำการปรับมุมใบพัดก่อนเริ่มบิน ต้องไม่มีอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนท่าทางหรือแรงบิดในขณะทำการบิน บุด้วยกระดาษหรือฟิล์มพลาสติกที่มีขาย ห้ามใช้บุด้วยไมโครฟิล์ม
F1L.jpg

เครื่องบินประเภท F-1M เครื่องบินในร่มสำหรับมือใหม่
คำจำกัดความ – เช่นเดียวกับประเภท F-1D
ลักษณะของเครื่องบิน – เป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียว กางปีกสูงสุดไม่เกิน 460 มม. น้ำหนักตัวต้องไม่ต่ำกว่า 3 กรัม น้ำหนักยางที่ใช้ต้องหนักไม่เกิน 1.5 กรัม บุด้วยวัสดุใดๆก็ได้ยกเว้นไมโครฟิล์ม
F1M.jpg

กติกาที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
จำนวนเครื่องบิน – ไม่จำกัดจำนวนเครื่องบินที่จะส่งเข้าแข่งสำหรับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน
จำนวนเที่ยวบิน – ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยเครื่องบินได้ 6 ครั้งโดยจะนำเวลาที่ดีที่สุดสองเที่ยวมารวมกัน
การชนกัน – หากเกิดการชนกันในอากาศ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกภายในสองนาทีที่เครื่องหยุดการบินว่าจะใช้เวลาที่ทำได้หรือขอบินใหม่
การพาเครื่องบินเลี้ยว – ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ลูกโป่งที่ผูกเชือกหรือไม้ยาวในการพาเครื่องเลี้ยวได้หากเห็นว่าเครื่องบินจะเข้าไปชนสิ่งกีดขวางในอาคารหรือจะชนกับเครื่องบินเครื่องอื่น การพาเลี้ยวนี้ต้องทำจากทางด้านหน้าของเครื่องบินเท่านั้น
การจับเวลา – เริ่มเมื่อเครื่องบินถูกปล่อยออกไปและสิ้นสุดเมื่อเครื่องบินลงแตะพื้น เมื่อมีชิ้นส่วนหลุดออกมาหรือเมื่อเครื่องบินติดผนังหรือสิ่งกีดขวางและสิ้นสภาพการบิน
การปล่อย – ต้องปล่อยจากมือโดยการยืนปล่อยและผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้หมุนยางด้วยตัวเอง

การแบ่งความสูงของสถานที่แข่งขัน
ความสูงเพดานของสถานที่แข่งขันจะแบ่งเป็นระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้น A ต่ำกว่า 8 เมตร
ระดับชั้น B สูงระหว่าง 8-15 เมตร
ระดับชั้น C สูงระหว่าง 15-30 เมตร
ระดับชั้น D สูงกว่า 30 เมตร
ความสูงของเพดานนี้หมายถึงจุดที่สูงที่สุดในอาคารที่สามารถบรรจุวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เมตรได้

กติกาต่อไปนี้เป็นกติกาที่กำหนดโดย Academy of Model Aeronautics เรียกอย่างย่อว่า AMA ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องบินประเภท A-6
ลัษณะของเครื่องบิน – พื้นที่ปีกสูงสุดไม่เกิน 30 ตารางนิ้ว บุด้วยกระดาษหรือฟิล์มพลาสติกที่มีการผลิตจำหน่าย น้ำหนักไม่รวมยางต้องไม่ต่ำกว่า 1.2 กรัม
โครงสร้าง – ทำด้วยไม้บัลซ่า ห้ามใช้วัสดุประเภทบอรอน คาร์บอนไฟเบอร์หรือโฟม ลำตัวยาวสุด 6 นิ้วโดยวัดจากส่วนหน้าของชุดรองลื่นถึงส่วนหน้าสุดของลวดเกี่ยวยางด้านหลัง เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดไม่เกิน 6 นิ้ว กลีบใบพัดเป็นไม้แผ่นแบน หนาไม่ต่ำกว่า 1/32 นิ้ว ไม้ที่ใช้ทำปีกและแพนหางต้องเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 1/16 x 1/16 นิ้วเป็นอย่างน้อย เสาปีกทำให้กลมได้ในบริเวณที่เสียบติดกับท่อยึด เอ็นปีกต้องมีขนาด 1/32 x 1/16 นิ้วเป็นอย่างต่ำ
A6.jpg
เครื่องบินประเภท Pennyplane
ลักษณะของเครื่องบิน – ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 20 นิ้ว กางปีกไม่เกิน 18 นิ้ว น้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่า 3.1 กรัม ระยะห่างจากส่วนหน้าของชุดรองลื่นถึงลวดเกี่ยวยางด้านหลังต้องไม่เกิน 10 นิ้ว
Pennyplane078.jpg
เครื่องบินประเภท Mini-Stick
ลักษณะของเครื่องบิน – เป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียว บุด้วยวัสดุที่มีจำหน่ายเป็นแผ่น ห้ามใช้ไมโครฟิล์ม กางปีกไม่เกิน 7 นิ้ว ความกว้างไม่เกิน 2.5 นิ้ว ระยะระหว่างส่วนหน้าสุดของชุดรองลื่นจนถึงส่วนหน้าของห่วงเกี่ยวยางไม่เกิน 5 นิ้ว ความยาวทั้งหมดจากส่วนหน้าของชุดรองลื่นถึงส่วนท้ายสุดของลำตัวไม่เกิน 10 นิ้ว พื้นที่ของแพนหางระดับต้องไม่เกิน 50% ของพื้นที่ปีก ใบพัดต้องทำจากไม้และเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 7 นิ้ว น้ำหนักที่ไม่รวมยางต้องไม่ต่ำกว่า 0.015 ออนซ์ ( 0.425 กรัม)
ministick.jpg
นอกจากนี้ยังมีกติกาของเครื่องบินประเภทอื่นๆเช่น Ornithopter หรือ Helicopter เป็นต้น และยังมีกติกาปลีกย่อยอื่นๆอีกที่ไม่ได้นำมาเขียนไว้ ซึ่งส่วนมากแล้วกติกาของ FAI และ AMA จะตรงกัน อาจมีบางข้อที่แตกต่างกันเช่นในเรื่องการปล่อยจากมือที่ FAI กำหนดว่าต้องปล่อยโดยผู้เข้าแข่งขันต้องยืน ส่วนของ AMA ไม่กำหนดไว้

ทั้งหมดเป็นกติกาอย่างคร่าวๆนะครับ

มีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกติกาเครื่องบินพลังยางคือ FAI มีการร่างกติกาประเภท F1M ซึ่งเป็นเครื่องบินพลังยางในร่มสำหรับผู้เริ่มต้น (Indoor beginners class) โดยมีกติกาว่า ต้องเป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียว กางปีกไม่เกิน 46 ซ.ม. น้ำหนักโครงสร้างต้องไม่ต่ำกว่า 3 กรัม และใช้ยางที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1.5 กรัม

ความเห็นส่วนตัวคือ กติกานี้น่าจะสามารถปรับเป็นเกณฑ์ของ สพฐ.ได้ไม่ยากหากมีการอณุญาตให้ใช้ไม้บัลซ่าได้

อาจกำหนดน้ำหนักขั้นต่ำเท่าน้ำหนักเหรียญ 5 บาท 10 บาทก็ได้ ใช้ยางวงไม่เกินกี่เส้น เป็นต้น ในอเมริกามีเครื่องบินประเภท Penny plane คือน้ำหนักเท่ากับเหรียญหนึ่งเพ็นนีหรือหนึ่งเซ็นต์ เราก็มี 5 Baht plane หรือ 10 Baht plane ก็น่าจะดีนะครับ