ส่วนประกอบของเครื่องบิน : ก่อนที่จะลงมือทำ ให้ดูรูปประกอบข้างล่างนี้เพื่อความเข้าใจในการเรียกส่วนต่างๆของเครื่องบินได้ถูกต้อง มีภาษาอังกฤษประกอบด้วย เวลาได้แปลนจากเว็บต่างประเทศจะได้เข้าใจแบบแปลนที่เอามาลงให้ดูนี้ได้ออกแบบเอง ส่วนแบบแปลนที่เอามาจากที่อื่นก็ได้ติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของแบบเรียบร้อยแล้วโดยจะมีชื่อผู้ออกแบบปรากฎอยู่บนแบบ

ผู้ที่เริ่มหัดทำเครื่องบินเล็กควรทำแบบแรกที่มีให้เสียก่อน อย่าเพิ่งข้ามไปทำแบบที่ยากๆ เอาไว้เมื่อรู้วิธีทำดีแล้วจึงค่อยลองทำแบบที่ยากขึ้น แบบเดียวกับนักบินเครื่องบินโบอิ้ง 747 เขาก็เริ่มฝึกบินกับเครื่องบินใบพัดเครื่องยนต์เดียวก่อน เมื่อชำนาญแล้วจึงเลื่อนไปบินเครื่องบินแบบหลายเครื่องยนต์ต่อไป