วัตถุประสงค์ : เพื่อแนะนำการสร้างเครื่องบินที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยยาง ชนิดที่สร้างได้ง่าย โครงสร้างทำจากไม้บัลซ่า บุด้วยกระดาษ มีขนาดเล็ก สามารถบินเล่นในบริเวณที่ไม่กว้างมาก อีกทั้งสะดวกในการเก็บหรือนำเอาไปบิน วัสดุที่ใช้ทำหาได้ทั่วไป ใช้ทุนน้อย ผลที่ได้คือความภูมิใจที่เห็นผลงานอันเกิดจากฝีมือของเราเองบินขึ้นไปได้ในอากาศ ในตอนแรกๆจะนำแบบแปลนเครื่องบินอย่างง่ายๆมาให้ลองทำ 2-3 แบบ หลังจากนั้นก็จะแนะนำเครื่องบินประเภท Indoor และ Scale ขนาดกางปีกไม่เกิน 16 นิ้วต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจในเครื่องบินชนิดอื่นก็อาจใช้ข้อมูลจากเว็บนี้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเครื่องบินประเภทที่ตนเองสนใจได้


——————————————————————————–

ความเป็นมา : เครื่องบินเล็กที่ใช้พลังงานจากยางในการขับเคลื่อนนั้นได้มีการบันทึกไว้ว่าได้มีการสร้างครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1871 ในประเทศฝรั่งเศส ต่อมาก็มีการนำไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จนเมื่อมีการสร้างเครื่องบินจริงโดยพี่น้องตระกูลไรท์ในปี ค.ศ. 1903 เครื่องบินเล็กก็ได้รับความนิยมมากขึ้น มีการจัดตั้งสมาคมเครื่องบินเล็กขึ้นหลายสมาคม มีการจัดการแข่งขัน มีการแบ่งประเภทของเครื่องบินเล็กให้ตรงกับสภาพการณ์ในขณะนั้น มีการเก็บสถิติด้านการบินทน การบินเร็ว ฯลฯ เป็นสถิติโลก ต่อมาในระยะหลังเครื่องบินเล็กประเภทบินอิสระได้รับความนิยมน้อยลง เพราะผู้คนเปลี่ยนไปสนใจเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุมากขึ้น เนื่องจากดูตื่นเต้นมากกว่าและเป็นของราคาแพง คนที่มีเงินสามารถซื้อชุดเครื่องบินที่ทำสำเร็จแล้วมาบินได้เลย ส่วนเครื่องบินใช้ยางนั้นผู้สนใจต้องสร้างเองซึ่งใช้เวลานานกว่าจะเอามาบินได้ แต่ข้อดีคือราคาถูกและให้ความเพลิดเพลินได้ไม่แพ้กัน เมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับเงินลงทุนแล้วจะเห็นว่าผลตอบแทนของเครื่องบินใช้ยางจะสูงกว่ามาก อีกทั้งไม่มีเสียงดัง เครื่องบินแบบที่จะนำมาแนะนำนั้นมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา บินช้าๆ เมื่อชนกับสิ่งของก็ไม่เกิดความเสียหาย บินเล่นในบ้านได้


——————————————————————————–

ประเภทของเครื่องบิน : เครื่องบินเล็กแบ่งได้เป็นประเภทหลักๆได้ 2 ประเภทคือ
     1. ประเภทที่มีการบังคับ
     2. ประเภทบินอิสระ
ประเภทแรกได้แก่เครื่องบินใช้สายบังคับ เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ เป็นต้น การแข่งขันก็จะตัดสินว่าใครจะสามารถบังคับเครื่องบินให้บินตามรูปแบบท่าบิน [Pattern] ได้แน่นอนกว่ากัน อีกอย่างคือตัดสินการจำลองจากเครื่องบินจริง [Scale] ว่าใครทำได้เหมือนจริงมากที่สุด
สำหรับเครื่องบินประเภทบินอิสระจะแข่งขันว่าเครื่องบินของใครจะบินได้นาน [Duration]และการจำลองจากเครื่องบินจริง [Scale] เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเครื่องบินประเภทบินอิสระได้แก่ เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ เครื่องร่อนชนิดใช้สายลาก เครื่องบินอิสระใช้เครื่องยนต์ เครื่องบินใช้ยาง ฯลฯ
สำหรับเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินใช้ยางก็ยังแบ่งย่อยเป็นประเภทบินกลางแจ้ง [Outdoor] ใช้บินในสนามใหญ่ๆหรือทุ่งนา และประเภทบินในร่ม [Indoor] บินในห้องขนาดใหญ่เช่นในโรงยิมเป็นต้น
เครื่องบินเหล่านี้จะมีกติกาการแข่งขันเพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน เช่นกำหนดขนาด น้ำหนักของตัวเครื่องบิน กำหนดขนาดเครื่องยนต์ กำหนดน้ำหนักยาง ให้ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่นเครื่องบินใช้ยางจำลองจากเครื่องบินจริงที่เรียกว่าประเภท Peanut จะกำหนดแต่กางปีกว่าต้องไม่เกิน 13 นิ้ว ส่วนบางประเภทก็จะกำหนดละเอียดเช่นกางปีกไม่เกิน 18 นิ้ว พื้นที่ปีกไม่เกิน 50 ตารางนิ้ว น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 กรัม น้ำหนักยางไม่เกิน 2 กรัม เป็นต้น

เครื่องบินใช้สายบังคับประเภทบินเร็ว

เครื่องร่อนชนิดใช้สายลาก

เครื่องบินใช้ยาง ประเภท PEANUT

เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ บังคับด้วยวิทยุ