กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รอบหมุนของยาง

อันที่จริงน่าจะทดลองเรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว เพิ่งมีโอกาสทดลองวันนี้เอง เหตุเพราะเรื่องการจัดแข่งขันเครื่องบินชนิด A-6 เลยอยากทดลองดูเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะเข้าแข่งครับ

การทดลองนี้ใช้ยางหลายขนาดแต่ทำเป็นวง (Loop) ขนาด 2 นิ้ว ทดลองขนาดละสามครั้ง ผลเป็นดังนี้ครับ

ยางขนาด 1/8" ขาดที่ 160, 150 และ 160 รอบ เฉลี่ย 156 รอบหรือ 78 รอบต่อ 1 นิ้ว
ยางขนาด 3/32" ขาดที่ 190, 190 และ 180 รอบ เฉลี่ย 186 รอบหรือ 93 รอบต่อ 1 นิ้ว
ยางขนาด 1/16" ขาดที่ 200, 180 และ 190 รอบ เฉลี่ย 190 รอบหรือ 95 รอบต่อ 1 นิ้ว
ขนาด 1/24" ขาดที่ 290, 260 และ 280 รอบ เฉลี่ย 276 รอบหรือ 138 รอบต่อ 1 นิ้ว
ขนาด 1/32" ขาดที่  260, 320 และ 310 รอบ เฉลี่ย 296 รอบหรือ 148 รอบต่อ 1 นิ้ว
ขนาดเล็กสุดคือ 1/40" ขาดที่ 400, 390 และ 370 รอบ เฉลี่ย 386 รอบหรือ 193 รอบต่อ 1 นิ้ว

การทดลองนี้ไม่ได้ทำในห้องแล็บที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีอุปกรณ์วัดรอบที่เป็นมาตรฐานแต่ที่ทดลองก็เพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆครับ รอบหมุนที่ยางทนได้นั้นอาจคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากความยาวของยางที่อาจไม่เท่ากันเป๊ะ นอกจากนั้นยางที่เอามาทดลองก็มาจากรอบการผลิตที่แตกต่างกันด้วย
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่สละเวลาในการนำเสนอข้อมูล  ซึ่งมันเป็นประโยชน์มากเลยที่เดียว
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
rubberairplane@windowslive.com

TOP

ถูกต้องครับ สมมุติว่ายางที่ทบแล้วยาว 16 นิ้ว ก็คูณด้วย 78 จะหมุนได้ถึง 1,248 รอบแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ควรหมุนมากขนาดนั้นเพื่อถนอมยางไว้เล่นนานๆครับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด