กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

Toothless Ornithopter

จากภาพยนตร์เรื่อง How to train your Dragon. ไอ้เพลิงนิลมังกรสีดำตัวที่เก่งที่สุด
หาแบบก่อนครับ
flat,800x800,070,f.u3.jpg
2016-8-19 10:52
toothless_and_hiccup_by_oxi_moron.jpg
2016-8-19 10:52

เมื่อได้แบบแล้วก็ถอดแบบจัดทำโครงสร้าง
03.jpg
2016-8-19 10:53

บุ
04.jpg
2016-8-19 10:54
05.jpg
2016-8-19 10:54
06.jpg
2016-8-19 10:54

เสร็จแล้ว
07.jpg
2016-8-19 10:55
08.jpg
2016-8-19 10:55
09.jpg
2016-8-19 10:55
10.jpg
2016-8-19 10:55
11.jpg
2016-8-19 10:55
12.jpg
2016-8-19 10:55
17.jpg
2016-8-19 10:55
16.jpg
2016-8-19 10:55
15.jpg
2016-8-19 10:55

ปีกทำให้เป็น 2 ท่อน
14.jpg
2016-8-19 10:55
13.jpg
2016-8-19 10:55

หางครับ
18.jpg
2016-8-19 10:55
21.jpg
2016-8-19 10:55

19.jpg
2016-8-19 10:55
20.jpg
2016-8-19 10:55
22.jpg
2016-8-19 10:55

รอชมคลิปการบินครับ


Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
youngyut.tom@gmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด