Board logo

ชื่อกระทู้: เครื่องบินแบบนิว อีซี่ - วัน (NEW Easy One)และ อีซี่ วัน "ไลท์" Easy One "Lite" [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: admin    เวลา: 2010-2-22 22:52     ชื่อกระทู้: เครื่องบินแบบนิว อีซี่ - วัน (NEW Easy One)และ อีซี่ วัน "ไลท์" Easy One "Lite"

ก่อนทำ : เครื่องบินแบบ อีซี่ - วัน เดิมได้ถูกออกแบบให้สร้างได้ง่าย ใช้เวลาไม่มากจึงใช้ปีกและหางที่ทำจากไม้ชนิดแผ่นเพื่อไม่ต้องบุกระดาษ ใช้ชุดใบพัดสำเร็จจากเครื่อง Delta Dart เพื่อความสะดวกและมั่นใจว่าบินได้แน่ๆ จากการติดตามดูวัสดุอุปกรณ์ที่มีขายคิดว่าน่าจะทำการแก้ไขในเรื่องแบบเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นคือใช้ไม้ที่หนาเท่ากันเพื่อทำปีกและหาง จึงได้เกิดเป็น นิว อีซี่ วัน (NEW Easy One)ขึ้นมา

SAM_0271_resize.jpg
2010-7-27 19:48
--------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ :

ไม้บัลซ่าหนา 1/8 และ 1/16 นิ้ว ถ้าต้องการประหยัดก็ซื้อไม้ขนาด 1/16 มาแผ่นเดียวก็ได้

ชุดใบพัด Delta Dart ขนาด 6 นิ้ว หรือชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียง

ยางขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว หรือยางรัดของขนาดใหญ่ 2 แถว ยาว 10 นิ้วเช่นกัน

กาว กระดาษทราย เข็มหมุด ฯลฯ

วิธีทำ :

ตัดลำตัวจากไม้หนา 1/8 นิ้ว ให้กว้าง 3/8 นิ้วและยาว 12 นิ้ว (อาจใช้ไม้หนา 1/16 สองชิ้นทากาวติดกันเพื่อให้ได้ความหนาเป็น 1/8 นิ้วแทนได้) แต่งด้านท้ายให้ลาดเอียงตามแบบ

ตัดแพนหางจากไม้หนา 1/16 นิ้วตามแบบ ตัดไม้ตรงที่กำหนด[เพื่อใช้ปรับทิศทางและการขึ้นลง]

ตัดปีกจากไม้หนา 1/16 นิ้ว ซึ่งปีกประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้นรวมกันยาว 12 นิ้ว
SAM_0253_resize.JPG
2010-7-27 13:55


ใช้กระดาษทรายแต่งชิ้นส่วนปีกที่จะมาติดกันเพื่อให้ไม้เข้ากันได้สนิทอย่าให้มีช่องว่าง
SAM_0254_resize.jpg
2010-7-27 13:54
SAM_0258_resize.jpg
2010-7-27 13:54


ติดส่วนปลายปีกเข้ากับชิ้นกลาง ต้องรองปลายปีกเพื่อให้มีมุมยก 1 นิ้วด้วยนะ

ติดแพนหางดิ่งที่ด้านข้างลำตัวตอนท้าย ข้างซ้ายหรือขวาก็ได้
SAM_0266_resize.JPG
2010-7-27 13:55


ติดแพนหางระดับที่ด้านล่างของลำตัว

เสียบเข็มหมุดหรือลวดที่ดัดเป็นข้องอที่ด้านท้ายสำหรับเกี่ยวยาง

เมื่อปีกแห้งสนิทดีแล้วก็เอามาติดที่ด้านบนลำตัว
SAM_0269_resize.jpg
2010-7-27 13:55


เสียบชุดใบพัดที่ส่วนหัวแล้วเกี่ยวยาง แล้วทดลองบินโดยหมุนยางประมาณ 50 รอบก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มรอบให้มากขึ้น

สังเกตุอาการบินแล้วปรับแพนหางทีละน้อยเพื่อแก้ไขอาการให้บินได้ดีต่อไป
สำหรับการเก็บรักษานั้นเมื่อบินจนพอแล้วก็ให้ถอดยางเก็บไว้ในตู้เย็นส่วนตัวเครื่องก็ทำที่ตั้งเพื่อจะได้เก็บรักษาเครื่องบินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมบินในโอกาสต่อๆไป
SAM_0278_resize.jpg
2010-7-27 19:48


เพื่อเป็นการพัฒนาให้ใช้วัสดุน้อยลงจึงได้สร้างแบบ อีซี่ วัน "ไลท์" ต่อ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามแบบแปลนเสมอไป เราสามารถดัดแปลงแบบได้ แต่ก็ไม่ใช่ผิดแบบไปมากมายชนิดเอาหางมาไว้ด้านหน้าเอาปีกไปไว้ด้านหลังแล้วจะให้บินได้ดีคงไม่สำเร็จ
อีซี่ วัน ไลท์ ใช้แบบแปลนของ นิว อีซี่วัน แต่แทนที่จะใช้ไม้เป็นแผ่น เราก็จะใช้เป็นไม้ขนาดหนา 1/16 นิ้ว กว้าง 1/8 นิ้วในการทำ ซึ่ง อีซี่ วัน เดิมนั้น ไม้ขนาด 1/16 x 3 x 36 นิ้วจะสร้างได้สองลำ แต่ถ้าทำเป็น อีซี่ วัน"ไลท์"ไม้ขนาดเท่ากันจะสร้างได้ 9-10 ลำแต่จะต้องใช้กระดาษบุเพิ่มในส่วนของปีกและหางสำหรับยางที่ใช้จะเป็นขนาด 3/32 นิ้ว
ทำโครงสร้างตามแบบ
1SAM_0301_resize.JPG
2010-8-8 14:47

ปีกจะมีสามชิ้น
2SAM_0303_resize.JPG
2010-8-8 14:47

ชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วโดยทำมุมยกที่ปีกไว้แล้ว
3SAM_0306_resize.JPG
2010-8-8 14:48

ติดปีกและหางโดยติดกาวเพียงเล็กน้อย เผื่อจะต้องแก้ไข
4SAM_0308_resize.jpg
2010-8-8 14:49

อีซี่ วัน "ไลท์"ที่เสร็จสมบูรณ์
SAM_0313_resize.jpg
2010-8-8 14:49


รูปภาพที่แนบมา: SAM_0254_resize.jpg (2010-7-27 13:54, 50.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 526
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=441&k=dcb9d4b42deb18a233ad187fe472bcb2&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: SAM_0258_resize.jpg (2010-7-27 13:54, 54.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 468
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=442&k=18c79877cd1118974113de392e9beb3e&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: SAM_0253_resize.JPG (2010-7-27 13:55, 136.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 769
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=444&k=cb681b9406ef155679e3dc35c5594dac&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: SAM_0269_resize.jpg (2010-7-27 13:55, 62.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 559
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=445&k=1ead1d560c0a3368dba1545bfbc9c403&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: SAM_0266_resize.JPG (2010-7-27 13:55, 116.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 579
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=446&k=9c6cada521d70226d000d1a2b28db2e1&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: SAM_0271_resize.jpg (2010-7-27 19:48, 42.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 765
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=447&k=66f3cc108235f15dc2180a0e6ae136bf&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: SAM_0278_resize.jpg (2010-7-27 19:48, 57.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 543
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=448&k=1ad0e88c947d6d4422a02919e239adff&t=1537780970&sid=cn8B8Fไฟล์แนบ: easy1.pdf (2010-8-2 12:55, 1.24 MB) / ดาวน์โหลดแล้ว 14440
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=475&k=9dd2e520fdeacb2ea3b8dde33bfaf70e&t=1537780970&sid=cn8B8F

รูปภาพที่แนบมา: 1SAM_0301_resize.JPG (2010-8-8 14:47, 112.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 905
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=519&k=789b1674daefb5830d29da1f89da710c&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: 2SAM_0303_resize.JPG (2010-8-8 14:47, 107.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 687
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=520&k=e4c197d1d960b3648a746a3241882b2d&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: 3SAM_0306_resize.JPG (2010-8-8 14:48, 112.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 716
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=521&k=e145921826572e1b52a5b44c088ef2bc&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: 4SAM_0308_resize.jpg (2010-8-8 14:49, 92.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 638
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=522&k=71199ceba657ff8e0b20b389b7ece1a3&t=1537780970&sid=cn8B8Fรูปภาพที่แนบมา: SAM_0313_resize.jpg (2010-8-8 14:49, 56.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 558
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=523&k=f6464654061a1b30a84fe1ce3bf7a083&t=1537780970&sid=cn8B8F


ยินดีต้อนรับสู่ Easy Board (http://www.easyairplanes.com/board/) Powered by Discuz! 7.2