Board logo

ชื่อกระทู้: เครื่องบินแบบนิว อีซี่ - วัน (NEW Easy One)และ อีซี่ วัน "ไลท์" Easy One "Lite" [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: admin    เวลา: 2010-2-22 22:52     ชื่อกระทู้: เครื่องบินแบบนิว อีซี่ - วัน (NEW Easy One)และ อีซี่ วัน "ไลท์" Easy One "Lite"

ก่อนทำ : เครื่องบินแบบ อีซี่ - วัน เดิมได้ถูกออกแบบให้สร้างได้ง่าย ใช้เวลาไม่มากจึงใช้ปีกและหางที่ทำจากไม้ชนิดแผ่นเพื่อไม่ต้องบุกระดาษ ใช้ชุดใบพัดสำเร็จจากเครื่อง Delta Dart เพื่อความสะดวกและมั่นใจว่าบินได้แน่ๆ จากการติดตามดูวัสดุอุปกรณ์ที่มีขายคิดว่าน่าจะทำการแก้ไขในเรื่องแบบเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นคือใช้ไม้ที่หนาเท่ากันเพื่อทำปีกและหาง จึงได้เกิดเป็น นิว อีซี่ วัน (NEW Easy One)ขึ้นมา

SAM_0271_resize.jpg
2010-7-27 19:48
--------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ :

ไม้บัลซ่าหนา 1/8 และ 1/16 นิ้ว ถ้าต้องการประหยัดก็ซื้อไม้ขนาด 1/16 มาแผ่นเดียวก็ได้

ชุดใบพัด Delta Dart ขนาด 6 นิ้ว หรือชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียง

ยางขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว หรือยางรัดของขนาดใหญ่ 2 แถว ยาว 10 นิ้วเช่นกัน

กาว กระดาษทราย เข็มหมุด ฯลฯ

วิธีทำ :

ตัดลำตัวจากไม้หนา 1/8 นิ้ว ให้กว้าง 3/8 นิ้วและยาว 12 นิ้ว (อาจใช้ไม้หนา 1/16 สองชิ้นทากาวติดกันเพื่อให้ได้ความหนาเป็น 1/8 นิ้วแทนได้) แต่งด้านท้ายให้ลาดเอียงตามแบบ

ตัดแพนหางจากไม้หนา 1/16 นิ้วตามแบบ ตัดไม้ตรงที่กำหนด[เพื่อใช้ปรับทิศทางและการขึ้นลง]

ตัดปีกจากไม้หนา 1/16 นิ้ว ซึ่งปีกประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้นรวมกันยาว 12 นิ้ว
SAM_0253_resize.JPG
2010-7-27 13:55


ใช้กระดาษทรายแต่งชิ้นส่วนปีกที่จะมาติดกันเพื่อให้ไม้เข้ากันได้สนิทอย่าให้มีช่องว่าง
SAM_0254_resize.jpg
2010-7-27 13:54
SAM_0258_resize.jpg
2010-7-27 13:54


ติดส่วนปลายปีกเข้ากับชิ้นกลาง ต้องรองปลายปีกเพื่อให้มีมุมยก 1 นิ้วด้วยนะ

ติดแพนหางดิ่งที่ด้านข้างลำตัวตอนท้าย ข้างซ้ายหรือขวาก็ได้
SAM_0266_resize.JPG
2010-7-27 13:55


ติดแพนหางระดับที่ด้านล่างของลำตัว

เสียบเข็มหมุดหรือลวดที่ดัดเป็นข้องอที่ด้านท้ายสำหรับเกี่ยวยาง

เมื่อปีกแห้งสนิทดีแล้วก็เอามาติดที่ด้านบนลำตัว
SAM_0269_resize.jpg
2010-7-27 13:55


เสียบชุดใบพัดที่ส่วนหัวแล้วเกี่ยวยาง แล้วทดลองบินโดยหมุนยางประมาณ 50 รอบก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มรอบให้มากขึ้น

สังเกตุอาการบินแล้วปรับแพนหางทีละน้อยเพื่อแก้ไขอาการให้บินได้ดีต่อไป
สำหรับการเก็บรักษานั้นเมื่อบินจนพอแล้วก็ให้ถอดยางเก็บไว้ในตู้เย็นส่วนตัวเครื่องก็ทำที่ตั้งเพื่อจะได้เก็บรักษาเครื่องบินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมบินในโอกาสต่อๆไป
SAM_0278_resize.jpg
2010-7-27 19:48


เพื่อเป็นการพัฒนาให้ใช้วัสดุน้อยลงจึงได้สร้างแบบ อีซี่ วัน "ไลท์" ต่อ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามแบบแปลนเสมอไป เราสามารถดัดแปลงแบบได้ แต่ก็ไม่ใช่ผิดแบบไปมากมายชนิดเอาหางมาไว้ด้านหน้าเอาปีกไปไว้ด้านหลังแล้วจะให้บินได้ดีคงไม่สำเร็จ
อีซี่ วัน ไลท์ ใช้แบบแปลนของ นิว อีซี่วัน แต่แทนที่จะใช้ไม้เป็นแผ่น เราก็จะใช้เป็นไม้ขนาดหนา 1/16 นิ้ว กว้าง 1/8 นิ้วในการทำ ซึ่ง อีซี่ วัน เดิมนั้น ไม้ขนาด 1/16 x 3 x 36 นิ้วจะสร้างได้สองลำ แต่ถ้าทำเป็น อีซี่ วัน"ไลท์"ไม้ขนาดเท่ากันจะสร้างได้ 9-10 ลำแต่จะต้องใช้กระดาษบุเพิ่มในส่วนของปีกและหางสำหรับยางที่ใช้จะเป็นขนาด 3/32 นิ้ว
ทำโครงสร้างตามแบบ
1SAM_0301_resize.JPG
2010-8-8 14:47

ปีกจะมีสามชิ้น
2SAM_0303_resize.JPG
2010-8-8 14:47

ชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วโดยทำมุมยกที่ปีกไว้แล้ว
3SAM_0306_resize.JPG
2010-8-8 14:48

ติดปีกและหางโดยติดกาวเพียงเล็กน้อย เผื่อจะต้องแก้ไข
4SAM_0308_resize.jpg
2010-8-8 14:49

อีซี่ วัน "ไลท์"ที่เสร็จสมบูรณ์
SAM_0313_resize.jpg
2010-8-8 14:49


รูปภาพที่แนบมา: SAM_0254_resize.jpg (2010-7-27 13:54, 50.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 507
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=441&k=af65327be32973de520dfed1c3e7d424&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: SAM_0258_resize.jpg (2010-7-27 13:54, 54.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 451
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=442&k=c35991bd7c99486b13c2b41b98a0f105&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: SAM_0253_resize.JPG (2010-7-27 13:55, 136.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 741
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=444&k=0bec55254d391fd3586bc155e409e441&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: SAM_0269_resize.jpg (2010-7-27 13:55, 62.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 541
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=445&k=9b1c0dc5327af53ed5b6316a5f22ec90&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: SAM_0266_resize.JPG (2010-7-27 13:55, 116.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 560
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=446&k=b8087db09901628c0d526dfbab26a81a&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: SAM_0271_resize.jpg (2010-7-27 19:48, 42.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 739
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=447&k=58b54cb270ee00f7ec26352bb19b4e78&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: SAM_0278_resize.jpg (2010-7-27 19:48, 57.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 522
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=448&k=53b6f646acaf8b6df1117cb4b408d8e1&t=1516130298&sid=4wKB4zไฟล์แนบ: easy1.pdf (2010-8-2 12:55, 1.24 MB) / ดาวน์โหลดแล้ว 14163
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=475&k=8364d9e756800408a2c1fc449d087ac6&t=1516130298&sid=4wKB4z

รูปภาพที่แนบมา: 1SAM_0301_resize.JPG (2010-8-8 14:47, 112.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 874
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=519&k=62853f7098441ac0e37781824050f5ca&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: 2SAM_0303_resize.JPG (2010-8-8 14:47, 107.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 665
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=520&k=245061be02bdf6933b398fddaa8cb257&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: 3SAM_0306_resize.JPG (2010-8-8 14:48, 112.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 691
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=521&k=b19901da8c4b5886c6b5c6d28a5c87c9&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: 4SAM_0308_resize.jpg (2010-8-8 14:49, 92.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 614
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=522&k=76e4f118c9167f0cbe66e05cbbf64e35&t=1516130298&sid=4wKB4zรูปภาพที่แนบมา: SAM_0313_resize.jpg (2010-8-8 14:49, 56.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 531
http://www.easyairplanes.com/board/attachment.php?aid=523&k=2bb0bf513dbeee6bf543c80d3031b2e4&t=1516130298&sid=4wKB4z


ยินดีต้อนรับสู่ Easy Board (http://www.easyairplanes.com/board/) Powered by Discuz! 7.2