กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

กติกาการแข่งขันเครื่องบินในร่มของกลุ่มประเทศอาเซียน

ผมได้รับการประสานจาก อ.สถาพร ที่ศูนย์หุ่นยนต์ RCE จังหวัดตรังให้ช่วยคิดกติกาในการแข่งขันเครื่องบินยางเพื่อนำเสนอกับประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน ซึ่งก็ได้ข้อสรุปดังนี้ครับ

กติกาการแข่งขันเครื่องบินพลังยางชนิดบินในร่มของกลุ่มประเทศอาเซียน
Competition rules for Asean rubber-powered indoor airplanes event
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้แข่งขันใช้ความรู้ความสามารถ สร้างและปรับแต่งเครื่องบินพลังยางชนิดบินในร่มที่สร้างขึ้นในกำหนดเวลา 4 ชั่วโมงและอยู่ภายใต้กติกานี้ให้บินอยู่ในอากาศได้นานที่สุด
1.        เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขันไม่กำหนดชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแต่ต้องมีกางปีกไม่เกิน 20 นิ้วเมื่อมองตรงจากด้านบนและพื้นที่ปีกต้องไม่เกิน 50 ตารางนิ้ว
2.        ความยาวของลำตัวจากปลายสุดถึงท้ายสุดต้องไม่เกิน 20 นิ้ว
3.        น้ำหนักพร้อมบินรวมยางต้องไม่ต่ำกว่า 10 กรัม
4.        พื้นที่แพนหางระดับต้องไม่เกิน 50 % ของพื้นที่ปีก
5.        ให้ใช้ใบพัดสำเร็จรูปหรือที่ทำเองก็ได้แต่ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 8 นิ้ว
6.        การจับเวลาจะเริ่มเมื่อเครื่องบินถูกปล่อยออกไปจากมือและจะหยุดเมื่อเครื่องบินนั้นหยุดบินเช่นลงถึงพื้นหรือบินขึ้นไปติดหลังคาแล้วบินต่อไม่ได้ (ถ้าชนผนังหรือสิ่งกีดขวางแล้วบินต่อไปได้ก็ยังจับเวลาต่อไป)
7.        ทุกทีมจะมีโอกาสบินแข่งได้ 3 เที่ยวและจะนับเวลาของเที่ยวที่ดีที่สุด
8.         แต่ละทีมจะประกอบด้วยนักเรียนไม่เกินทีมละสองคน ผู้ควบคุมทีมหนึ่งคน
9.        ทุกทีมสามารถส่งเครื่องบินได้ทีมละสองเครื่องโดยระบุว่าจะใช้เครื่องใดในการแข่งขันและอีกเครื่องเป็นเครื่องบินสำรอง
10.        หากเครื่องบินที่ใช้แข่งขันได้รับความเสียหายระหว่างการแข่งขัน ให้โอกาสซ่อมแซมและนำมาบินใหม่ได้ในเวลา 3 นาทีหรือใช้เครื่องบินสำรองลงแข่งแทน
หมายเหตุ : ที่กำหนดเป็นการแข่งขันในร่มนั้นเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาจากลมหรือฝน ซึ่งอาจทำให้แข่งขันไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด การกำหนด ขนาด น้ำหนัก พื้นที่ปีก พื้นที่แพนหางระดับและขนาดใบพัดของเครื่องบิน ก็เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันมากเกินไปและสามารถปรับให้บินอยู่ภายในบริเวณโรงยิมได้
จะเห็นว่ามีผิดไปจากกติกาของ สพฐ. ในเรื่องระยะเวลาการสร้าง จำนวนนักเรียนในทีมและขนาด น้ำหนักของเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมต่อยอดออกไป ไม่เช่นนั้นเราก็จะเห็นแต่เครื่องบินที่รูปร่างคล้ายๆกันเพราะถูกจำกัดไว้ในเรื่องขนาดกางปีกและความกว้างของปีก ผู้ที่จะเข้าแข่งขันก็ต้องศึกษากติกาให้เป็นไปตามที่ผู้จัดแข่งขันกำหนดไว้ให้เข้าใจมิฉนั้นก็อาจเข้าแข่งขันไม่ได้ถ้าเครื่องบินที่ทำขึ้นไม่เป็นไปตามกติกานั้นๆ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ที่ได้หารือกันนั้น จะให้เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมเข้าแข่งขันครับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด