กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

กติกาเครื่องร่อนของ FAI และ AMA

ผมได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับกติกาเครื่องบินพลังยางในร่มของ FAI และ AMA ไปแล้วก็เหลือในส่วนของเครื่องร่อนจึงอยากจะเอามาให้อ่านกันครับ

FAI เรียกว่าประเภท F1N Indoor Hand Launch Gliders เป็นเครื่องร่อนที่บินในร่มและพุ่งด้วยมือ ไม่กำหนดขนาดไว้แต่ให้ชิ้นส่วนตรึงแน่นก็แล้วกัน ไม่อณุญาตเครื่องร่อนชนิดปีกพับได้เข้าแข่ง

AMA นั้น แบ่งเครื่องร่อนเป็น 3 ประเภทคือ
1.เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ (Hand-Launched Glider) พื้นที่ปีกไม่เกิน 100 ตร.นิ้ว พื้นที่แพนหางระดับต้องไม่เกิน 50% ของพื้นที่ปีก ไม่กำหนดน้ำหนักหรือสัดส่วนอื่นๆ
2. เครื่องร่อนมาตรฐานประเภทยิงหรือปล่อยด้วยยาง (Standard Class Catapult Glider) กางปีกไม่เกิน 12 นิ้ว ปีกกว้าง (Chord) ไม่เกิน 3 นิ้ว พื้นที่แพนหางระดับต้องไม่เกิน 50% ของพื้นที่ปีก เป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียว
3. เครื่องร่อนประเภทยิงหรือปล่อยด้วยยางทั่วไป (Unlimited Class Catapult Glider) กำหนดพื้นที่ปีกไม่เกิน 100 ตร.นิ้ว พื้นที่แพนหางระดับต้องไม่เกิน 50% ของพื้นที่ปีก

การปล่อย ประเภทปล่อยด้วยมือก็ต้องใช้มือจับพุ่งหรือขว้างขึ้นไปโดยตรงจากมือผู้เข้าแข่งขัน ส่วนประเภทยิงด้วยยางจะกำหนดเรื่องของด้ามจับว่าต้องยาวไม่เกิน 6 นิ้ว ส่วนยางที่ใช้ยิงเครื่องร่อนขึ้นไปนั้นไม่มีการจำกัดขนาดและความยาว
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณมากครับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
rubberairplane@windowslive.com
www.youtube.com/msu27st

TOP

ของ สพฐ. เข้าเกณฑ์ไหนครับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

เครื่องร่อนของ สพฐ.นั้นไม่ได้ใช้เกณฑ์ของเขาเพราะกำหนดเป็นกางปีก (wing span) ไม่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ และได้มีการกำหนดน้ำหนักขั้นสูงและต่ำไว้ด้วย ซึ่งจากการกะๆดู เครื่องร่อน สพฐ. จะมีพื้นที่ปีกราวๆ 60-80 ตารางนิ้วและกางปีกประมาณ 18 นิ้ว ในขณะที่เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือตามกติกา AMA อาจจะมีกางปีกถึง 24 นิ้วหรือมากกว่าก็ได้
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด