กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

การคิดคะแนนเครื่องบินพลังยาง สพฐ

เรียนถามผู้รู้เครื่องบินพลังยาง
1. กติกาต้องวาดแบบขนาดจริงรายละเอียดแบบที่ต้องส่งต้องมีอะไรบ้างเช่น ต้องวาดกี่มุม มีรายละเอียดอะไรที่ต้องแสดง
2. การให้คะแนนแบบ 10 คะแนนจะพิจารณาจากอะไร
3. คะแนนตอบคำถาม จะเป็นกากบาทหรือเติมคำและข้อสอบ
   จะเป็นแนวไหน
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้รู้
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

1. ต้องเขียนแบบแปลนตามอัตราส่วนจริงและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  เช่น แบบต้องแสดงความยาวของลำตัว ความยาวและความกว้างของแพนปีกและแพนหาง ขนาดของใบพัด  แต่ถ้ากระดาษที่กรรมการแจกให้ไม่สามารถเขียนแบบตามอัตราส่วนจริงได้ ก็ให้นักเรียนเขียนแบบในขนาดย่อลงมา แต่ให้เขียนมาตราส่วนกำกับไว้ด้วย เช่น 1 : 2 หรือ 1 : 3
2.  การให้คะแนนแบบ 10 คะแนน  กรรมการคงพิจารณาจากแบบที่เขียนกับเครื่องบินที่นักเรียนสร้าง
3.  ข้อสอบเป็นแบบกากบาท  กาถูกผิด และบอกส่วนประกอบของเครื่องบิน ครับ
     แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ผลการแข่งขัน คิดว่าน่าจะอิงจากผลการบิน ครับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP


ขอบคุณสำหรับ V-ra-1000
อย่างคลิปข้างต้นทีมที่บินได้ 80m กับ 50m มีค่าเท่ากันทันที
ขยายความคำว่าคิดว่าน่าจะอิงจากผลการบิน
หมายถึงประสบการณ์จริงๆหรือเปล่า
ในระดับเขตฯส่วนใหญ่ก็จะอิงผลการบิน
แล้วให้ทีมชนะไปเสริมเรื่องข้อสอบและแบบเอาเอง
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด